POP dainavimo studijos „Decima“

Dainavimas – pagrindinė sielos ugdymo priemonė.

Programa skirta 4-19 metų amžiaus vaikams. Ugdymo procese atsižvelgiama į vaiko amžių, individualumą, kompetencijas: į tai, ką jis jau žino, moka ar geba veikti. Programos metu siekiama ugdyti dvasines, kūrybines vaikų išgales, muzikinę kompetenciją, reikalingą bendram kultūros suvokimui, saviraiškai. Dalyvaujant koncertuose vaikai skatinami ieškoti prasmingiausių meninės raiškos priemonių, improvizuoti, kūrybingai pateikti savo veiklos rezultatus žiūrovams. Užsiėmimų metu kuriama mokymuisi palanki aplinka, kuri skatina gerus tarpusavio santykius. Mokytoja, rodydama pagarbą, laikydamasi susitarimų, tinkamai padrąsindama ir vertindama, ilgainiui sukuria su vaikais kūrybai ir mokymuisi palankius santykius, kurie aktualūs šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.

Turbūt ir nedainuotume, jei dainavimas neteiktų džiaugsmo. Kai darai tai, ką mėgsti, sunku liūdėti…

 

Studijos vadovė Zita Miknevičiūtė