Priėmimo tvarka

Vaikai ir jaunuoliai į „Verdenės“ klubą priimami pagal tėvų, globėjų (rūpintojų) pateiktą prašymą ir sutikimą dėl ugdytinio asmens duomenų tvarkymo įstaigos direktoriui.

Užpildę sutartį ir sutikimą dėl asmenų duomenų tvarkymo siųsti į klubo el. paštą verdenesklubas@yahoo.com

Edukacija Pakruojo dvare