VERŽLUS, DARNUS, KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS

Vizija

Vilnius veržlus ir darnus – Sklandus miestas.

Misija

Vaikų ir jaunimo ugdymo(si) įstaiga, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencines, edukacines programas, sudaranti sąlygas kūrybiškai mąstančios, nuolat besimokančios asmenybės vystymui(-si).

Vertybės

Bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų
Tradicijų puoselėjimas
Pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai
Iniciatyvumas ir kūrybiškumas

KO MES SIEKIAME ?

ugdymo kokybės ir naujovių
paslaugų prieinamumo ir plėtros
užimtumo programų įgyvendinimo
prevencinių ir sveikatinimo programų organizavimo
savanoriškos veiklos
vaikų kompetencijų ugdymo
kiekvieno asmeninės ūgties
bendruomenės įsitraukimo
bendradarbiavimo kultūros
mokytojų kompetencijų tobulinimo
saugios, emociškai palankios aplinkos
unikalios kultūros bei tradicijų puoselėjimo
kūrybiškumą skatinančios edukacinės aplinkos

Naujienos

Klubas „Verdenė” – vienintelis tokio pobūdžio vaikų kultūros ir švietimo centras Šeškinėje. Čia kiekvienas gali rasti užsiėmimą pagal savo pomėgius: ugdyti meninius ir sportinius gebėjimus, bendrauti su savo bendraamžiais, turiningai leisti laisvalaikį.

Klube dirba kvalifikuoti ir kūrybingi pedagogai, kurie nuolat ieško naujų darbo metodų bei formų, skatina vaikus kurti, ieškoti, atrasti. Ugdytiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose, renginiuose ir projektuose, koncertuoja Šeškinės mikrorajono bendruomenei. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdomos vasaros poilsio stovyklos, kuriose noriai dalyvauja vaikai ne tik iš Šeškinės mikrorajono, bet ir iš kitų miesto rajonų.

Džiaugiamės, kai vaikai po pamokų, užvėrę mokyklos duris, skuba į klubą, kur jie turi puikias sąlygas piešti, dainuoti, šokti, sportuoti bei rasti naujų draugų. Juk bendraudamas su meno pasauliu, vaikas prisiliečia prie gaivaus kūrybos šaltinio, kuris teikia gyvybingumo jo siekiams, mintims, jausmams.

Tikime, kad mūsų „Verdenė” – toji gaivi kūrybos versmė, prasidėjusi vaikystėje – vėliau nušvis nuostabiausiomis vaivorykštės spalvomis ir lydės vaikus visą gyvenimą… 

Ką turime žinoti

apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui