APMOKĖJIMO TVARKA

STUDIJOS MOKESTIS 15 eur/mėn.

Mokestis už ugdymą mokamas tik pavedimu.

Gavėjas – BĮ „Skaitlis“
Įstaigos kodas 300035837
Sąskaitos Nr. LT884010042400559260
Mokėjimo paskirtis – vaiko mokėtojo kodas, vardas ir pavardė; studijos pavadinimas; nurodyti už kurį mėnesį mokate.
Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos (pvz.: už rugsėjį mokama iki spalio 25 dienos).