MOKYTOJA

Mokytoja baigė Vilniaus universitetą ir įgijo filologės dėstytojos (specializacija – rusų kalba ir literatūra) specialybę, Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę, Varšuvos universiteto Teologijos fakultetą. Atsižvelgdama į mokinių poreikius ir siekdama rezultato, mokytoja geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius, pamokose taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius atsiskleisti, džiaugiasi darbu su vaikais.

Gyvenimo kredo – tai, ką pasieksime savo viduje, pakeis ir išorės realybę.