Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė” skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo(-os) ugdymui pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 2 d.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo (-os) ugdymui pareigoms užimti  nuo 2024 m. rugsėjo 2 d.

Darbo aprašymas:

 • Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, pokyčius. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius.
 • Teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams – skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.
 • Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas vaikų ugdymo klausimais.
 • Rengti įstaigos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus ir metinę veiklos ataskaitą.
 • Kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas, savarankiškai vykdyti kitas direktoriaus perduotas funkcijas.


Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą.
 • Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus.
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).


Dokumentai, kurie turi būti pateikti el.būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;978210.html:
Asmens dokumento kopija
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
Gyvenimo aprašymas (CV)
Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)


Pretendentų dokumentai priimami 14 dienų po konkurso paskelbimo.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Adresas:
Ukmergės g. 220, Vilnius

Atlyginimas (bruto):
Koeficientas nuo 1.78. Priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos

Skelbimo publikavimo data:
2024-07-12
Skelbimo galiojimo data:
2024-08-26

Kontaktinė informacija:
rastine@klubasverdene.vilnius.lm.lt, pasiteirauti tel. +370 64771860

Kviečiame energingus, organizuotus, kūrybingus darbuotojus
prisijungti prie mūsų draugiško kolektyvo!

 • Raštinės administratorius (-ė)

Pareigų statusas:
Darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai:
aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas;
valstybinės kalbos žinios ir anglų kalbos žinios B1lygiu;
dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo, saugojimo taisyklių išmanymas;
gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei puikiai dirbti kompiuteriu;
gebėjimas dirbti komandoje.
Siūlome:
0,5 etato. Neterminuota darbo sutartimi. Darbo užmokestis (brutto) priklausys nuo turimo darbo stažo.
Darbo laikas:
20 valandų per savaitę. Numatomas darbo laikas: 15.00-19.00 val.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu verdenesklubas@yahoo.com
Susisiekime tel.: +370 647 71860 

 • Technologijų mokytojas
 • Šokių mokytojas
 • Kovos menų mokytojas
 • Matematikos mokytojas
 • Ispanų kalbos mokytojas

Reikalavimai:
aukštasis universitetinis ir pedagoginis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais, jų tėvais;
noras dirbti su vaikais;
komunikacija lietuvių kalba;
pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
darbo patirtis būtų privalumas.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu verdenesklubas@yahoo.com
Susisiekime tel.: +370 647 71860