Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

WAVE ON WAVE – 2023

Dalyvaujame Tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „WAVE ON WAVE – 2023“. Konkurso tikslas – skatinti mokinius mąstyti apie žirgo reikšmę tautų istorijoje, nacionalinės (tautinės) savasties supratimą, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus. Konkurso temos “Žirgas tautų istorijoje“, „Žirgas mitologijoje“, „Žirgas tautosakoje, folklore, tautodailėje“, Žirgas žemdirbystėje, kareivystėje, sporte, laisvalaikyje. Konkurso uždaviniai – ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio […]