Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

Medis – mano namai Lietuva

Vasario 16-ąja, signatarai pasirašydami Lietuvos Nepriklausomybės aktą, atkūrė mūsų tėvynės laisvę. Taip prasidėjo modernios Lietuvos era, kurioje mes visi augame, tobulėjame ir keičiamės. Tad šia gražia proga mes norėtume pasveikinti Jus, mieli draugai, kolegos, pažįstami, bendraminčiai su Vasario 16-ąja! Švęskime drąsiai ir garsiai, didžiuokimės, kas esame ir praleiskime šią dieną ypatingai!Darbelių ir rankdarbių studijos vaikai […]