Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ studijas lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų
Akredituotos 8 neformaliojo vaikų švietimo programos

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (studija).

NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 25 Eur/mėn.

Visus privalomus laukus reikia pildyti kompiuteriu. Atspausdintą sutartį NVŠ teikėjai ir ugdytinių tėvai/globėjai pasirašo ranka arba elektroniniu parašu, nuskenuoja (sutarties nuotraukos netinka) ir atsiunčia į el. paštą verdenesklubas@yahoo.com arba pateikia administracijai.