Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

Tarptautinis piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“

Jau trečius metus aktyviai dalyvaujame Panevėžio gamtos mokyklos organizuojamame Tarptautiniame piešinių konkurse ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Konkurso tikslas – ugdyti atvirą, dėmesingą žmogui ir aplinkai vaiką, siekiantį per kūrybą išreikšti savo požiūrį, nuostatas į gamtą ir meną. Uždaviniai – lavinti bendruosius vaikų ir jaunimo meninius įgūdžius, atskleisti vaikų saviraiškos ypatumus, paremtus gamtos stebėjimais ir jutimais; formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos priemonėmis. Vaikai nuolat stebi gamtą, domisi aplinka ir perteikia piešiniuose matytus įspūdžius.

Štai šie vaikų darbai buvo atrinkti iš išsiųsti į konkursą.

Studija „Teptukas“ – Luka F., 14 m., Agota L., 11 m., Auksė S., 10 m., Alisija K., 9 m., Evelita Ž., 8 m., Aistė Š., 11 m., mokytoja Vaida Gailiūnienė.
Keramikos ir floristikos studija – Armand T., 13 m., Kotryna D., 11 m., Giedrė K., 11m., Saulė B., 9 m., Deimantė L., 13 m., Juna K., 12 m. mokytoja A. Lukšėnienė.