Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

Stovykla dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės

Naujienos

Piešinių konkursas

Vilnius po 50 metų.

Mūsų klubo dailės studijos „Teptukas“, rankdarbių ir keramikos ir floristikos studijų vaikai dalyvauja Lietuvos nacionalinio

Plačiau »

Vilniaus klubas „Verdenė“ – vienintelis tokio pobūdžio vaikų kultūros ir švietimo centras Šeškinėje. Čia kiekvienas gali rasti užsiėmimą pagal savo pomėgius: ugdyti meninius ir sportinius gebėjimus, bendrauti su savo bendraamžiais, turiningai leisti laisvalaikį. Klube veikia daug būrelių. Čia vaikai šoka, dainuoja, groja, piešia, sportuoja.

„Verdenės“ kolektyvai dažnai koncertuoja Šeškinės bendruomenei, dalyvauja konkursuose, Vilniaus miesto tarpklubiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Organizuojame vasaros poilsio stovyklas „Šeškinės vasara“, kurias kasmet lanko daug vaikų tiek iš Šeškinės, tiek ir iš kitų mikrorajonų. Mes visada esame atviri naujovėms ir stengiamės būti šiuolaikiški bei patrauklūs vaikams.

Džiaugiamės, kai vaikai po pamokų, užvėrę mokyklos duris, skuba į klubą, kur jie turi puikias sąlygas piešti, dainuoti, šokti, sportuoti bei rasti naujų draugų. Juk bendraudamas su meno pasauliu vaikas prisiliečia prie gaivaus kūrybos šaltinio, kuris teikia gyvybingumo jo siekiams, mintims, jausmams.

Puikus ir kūrybingas pedagogų kolektyvas, nuolat ieškantis naujų darbo metodų bei formų, uždega ir vaikus kūrybai bei ieškojimams. Smagu, kad Šeškinėje yra toks vaikų kultūros židinys.

Tikime, kad mūsų „Verdenė“ – toji gaivi kūrybos versmė, prasidėjusi vaikystėje – vėliau sušvis nuostabiausiomis vaivorykštės spalvomis ir lydės vaikus visą gyvenimą… 

Klubo vizija – vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas. Saugi, moderni, nuolat besikeičianti ir siekianti veiklos efektyvumo, ugdanti ne tik individulius gebėjimus, bet ir socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam Lietuvos ir Europos piliečiui.

Klubo misija – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos, laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui (-si).

Ką turime žinoti

apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui