Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

WAVE ON WAVE – 2023

Dalyvaujame Tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „WAVE ON WAVE – 2023“. Konkurso tikslas – skatinti mokinius mąstyti apie žirgo reikšmę tautų istorijoje, nacionalinės (tautinės) savasties supratimą, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus. Konkurso temos “Žirgas tautų istorijoje“, „Žirgas mitologijoje“, „Žirgas tautosakoje, folklore, tautodailėje“, Žirgas žemdirbystėje, kareivystėje, sporte, laisvalaikyje. Konkurso uždaviniai – ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio […]

Virtuali kūrybinių darbų paroda „Žemėlapiai“

Virtuali kūrybinių darbų paroda „Žemėlapiai“

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubo virtuali kūrybinių darbų paroda „Žemėlapiai“ tai atranka į Tarptautinį B. Petchenik vaikų žemėlapių konkursą „Mano ateities pasaulis” vyko klube iki kovo 10 dienos. Darbai sugrupuojami pagal amžiaus grupes ir siunčiami į Lietuvos kartografų draugiją, kur kovo – balandžio  mėn. vyksta darbų atranka ir išrenkami 5–6 kūriniai siuntimui į Tarptautinį […]

Paukščių karalystė

Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Verdenė“ 2023 03 13 vyko kūrybinės dirbtuvės – pamoka tema „Paukščių karalystė“. Dailės studijos „Teptukas“ ir keramikos ir floristikos studijos mokiniai kartu su tėveliais, broliais, sesėmis, seneliais susibūrė į bendrą kūrybinę veiklą. Bendro renginio tikslas- supažindinti vaikus, kokie paukščiai parskrenda pavasarį, kaip jie atrodo, kur ir kokius suka lizdus Lietuvoje. […]

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11–oji kiekvienam iš mūsų svarbi šventė, tad neleiskime to užmiršti. Dailės ir technologijų studijų ugdytiniai su mokytojomis diskutavo valstybingumo klausimais, dalijosi prisiminimais ir nuomonėmis. Visiems buvo smagu pajausti, kad mes „tikrai mylime Lietuvą“. Džiaugiamės, kad šiandien esame laisvi ir mažais darbais galime prisidėti prie savo tėvynės klestėjimo. Visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Kovo 11-ąją pasitinkame netradiciškai

Žaidžiame stalo žaidimus

Pop dainavimo studijos DECIMA vaikai nusprendė Kovo 11-ąją pasitikti netradiciškai, t.y. žaisti stalo žaidimus.Pasirinko pažintinius žaidimus apie Lietuvą, judrius ir dėmesiui sukaupti skirtus žaidimus.Smagiai laiką leido ir patys mažiausi, ir vyriausieji dainininkai.

Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu

Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu

Tarptautiniame 1-4 klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ dalyvauja ir mūsų klubo mokiniai. Konkurso tikslas skatinti aiškiai, raiškiai skaityti lietuvišką poeziją, ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, turtinti kalbą, kūrybiškumą ir saviraišką. Konkurso uždaviniai – mokiniai skaito lietuvių poetų eilėraščius, išsirenka labiausiai patikusį ir nurašo dailyraščiu 2-3 posmus. Tuomet […]

Dirbtuvės „Užgavėnių kaukės“

Dirbtuvės „Užgavėnių kaukės“

Vasario 22 dieną dailės studijos „Teptukas“ ir keramikos studijos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurias organizavo mokytojos V. Gailiūnienė ir A. Lukšėnienė. Mokiniai gamino, dekoravo, klijavo spalvingas Užgavėnių kaukes.Kviečiame pasidžiaugti virtualia paroda „Užgavėnių kaukės“.

Kūrybinių darbų paroda „SALVE, VILNIUS‘ DCC“

Kūrybinių darbų paroda „SALVE, VILNIUS‘ DCC“

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubų kūrybinių darbų paroda „SALVE, VILNIUS‘ DCC“ sudomino ir mus. Projekto organizatorius – Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“. Projekto tikslas – tęsti Vilniaus kultūros kelią, paminėti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus progą. Projekto uždaviniai – skatinti pažinti ir domėtis Vilniaus miestu, jo istorija, simboliais ir jų reikšme,  taip pat […]

Medis – mano namai Lietuva

Vasario 16-ąja, signatarai pasirašydami Lietuvos Nepriklausomybės aktą, atkūrė mūsų tėvynės laisvę. Taip prasidėjo modernios Lietuvos era, kurioje mes visi augame, tobulėjame ir keičiamės. Tad šia gražia proga mes norėtume pasveikinti Jus, mieli draugai, kolegos, pažįstami, bendraminčiai su Vasario 16-ąja! Švęskime drąsiai ir garsiai, didžiuokimės, kas esame ir praleiskime šią dieną ypatingai!Darbelių ir rankdarbių studijos vaikai […]

Tarptautinis piešinių konkursas „Oro sportas ir aplinkosauga“

Tarptautinis piešinių konkursas „Oro sportas ir aplinkosauga“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas aktyviai dalyvauja ir Tarptautiniuose konkursuose. Rankdarbių, keramikos ir floristikos studijos, taip pat dailės studija „Teptukas“ aktyviai įsitraukė, piešė ir iš visų darbų išrinko bei pateikė net 7 darbus Tarptautiniui FAI piešinių konkursui „Oro sportas ir aplinkosauga“. Piešinių konkurso organizatoriai yra Lietuvos neformaliojo švietimo centras, Lietuvos aeroklubas, o projektą vykdo ir […]