MOKYTOJA

Jūratė Sinkevičienė

Jūratė Sinkevičienė

Mokytoja 2012 m. baigė Lietuvos universiteto magistratūros studijas ir įgijo technologijų edukologijos specialybę. Sėkmingai pradėjusi dirbti rankdarbių būrelio mokytoja Jūratė toliau tobulino savo žinias ir 2017 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Šiuo metu dirba klube pedagoginį darbą – moko įvairaus amžiaus vaikus technologijų specialybės subtilybių, nuolat ieško naujų darbo metodų bei formų, uždega vaikus kūrybai bei ieškojimams. Mokytoja aktyvi, nuolat organizuoja technologijų konkursus ir rengia parodas Vilniaus mieste.