MOKYTOJA

Alina Lukšėnienė

Alina Lukšėnienė

Kūrybinių dirbtuvių mokytoja metodininkė Alina Lukšėnienė yra baigusi Lietuvos edukologijos universiteto magistratūros studijas ir įgijusi technologijų edukologijos specialybę. Nuo 2011 metų dirba pedagoginį darbą – moko įvairaus amžiaus vaikus molio ir gėlių komponavimo meno, padeda atskleisti vaikų meninius gebėjimus, savarankiškumą ir įveikti užklupusius sunkumus. Mokytoja nuolat tobulina žinias mokymuose, konferencijose, domisi liaudies kūryba ir amatais, aktyviai su ugdytiniais dalyvauja Vilniaus miesto įstaigų organizuojamuose konkursuose.